15de Outdoor-zaalvoetbaltornooi Exelsior De Kring

Exelsior De Kring heeft  het genoegen u mede te delen dat ze hun 15deOutdoor zaalvoetbaltornooi organiseren.  Dit op de gemeentelijke sportterreinen van Moerbeke-Waas.

Het tornooi zal doorgaan op zaterdag 30 juni 2018 !!

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 60,00 waarvan de deelnemende ploeg € 20,00 terugkrijgt indien deze het tornooi reglementair beëindigt (zonder forfaits, vandalisme, …). Dit bedrag dient overgeschreven te worden op rekeningnummer BE31 0016 1905 1955 met vermelding “Outdoor zaalvoetbaltornooi en naam deelnemende ploeg”. De inschrijving is slechts geldig na betaling van het hierboven vermeld bedrag.

Indien u wenst deel te nemen aan dit tornooi, verzoeken wij u het bijgevoegde inschrijvingsformulier zo snel mogelijk over te maken aan : Geffery De Witte  pannenhuisstraat 18   9190 stekene.. Je kan de gegevens van je ploeg ook doorsturen  naar geffery.d@hotmail.com .

Tevens melden wij u dat wij een maximum van 20 deelnemende ploegen hebben bij dit tornooi, de datum van betaling van het inschrijvingsgeld zal hiervoor bepalend zijn. Indien uw ploeg niet op de deelnemerslijst staat dan storten wij het geld terug.

Er is prijzengeld voorzien  en een fair play.

Tevens is er natuurlijk ook nog altijd onze wisselbeker De kring

 

 

 

Hopende u op ons tornooi te mogen verwelkomen, en steeds tot een wederdienst bereid, Sportieve groeten,

Namens de organisatie

 

Het bestuur Ex De Kring

Inschrijving tornooi Ex De Kring 2018

Puiveldse Sportfeesten 3-4-5 augustus 2018

Programma Puiveldse Sportfeesten

VELDZAALVOETBALTORNOOI op 4 augustus 2018