FC KATASVILLA / SQUADRA

FC KATASVILLA / FC De Poeze

KP DE DONKERE WOLK/FC KATASVILLA

VK TRAPPEN STEELS / FC BOSPARK 1

FC KATASVILLA / FC THE CUP

FC KATASVILLA/KP DE DONKERE WOLK

FC ONS VERMAAK / SK SMOUTPOT

FC ONS VERMAAK / VK VLIETJE

SK BELSELE / SK SMOUTPOT

VK TRAPPEN STEELS / WM EQUANO