HEET VAN DE NAALD

Nieuwe licentielijsten zijn vrijdagavond af te halen in “De Graanmaat”.

Volgende scheidsrechtersvergadering van het seizoen 2018-2019:

Vrijdag 4 Januari 2019 om 19hr30 (Verplichte vergadering)

Data wanneer Uw gelegenheidscheidsrechter van dienst kan zijn voor de periode 01/01/2019 tot 12/05/2019 is te raadplegen op de website (item: GELEGENHEIDSCHEIDSRECHTERS)

 

Volgende vergadering Sportcomité van het seizoen 2018-2019:

Vrijdag 16 November 2018 om 20hr00 

LEESBEVESTIGING OP UW MAILS DIE U ONTVANGT VAN HET WALIVO-BESTUUR

Werkgroep:
Voor ideeën, suggestie voor de werkgroep kun je terecht via de E-mail van de werkgroep

E-mail werkgroep:werkgroep.walivo@hotmail.com

WALIVO zoekt ambitieuze scheidsrechters :Vergoeding wedstrijd min. €28 + verplaatsing €0,25/km !!! + bonussen